Peru

From countries stated in ORCID or Wikidata accounts

Peru

Peru

(b. October 23, 1932 – d. May 26, 2012)

Peru

Peru

Peru

Identified Magnoliaceae

Peru

Peru

Peru

Peru

(b. April 26, 1903 – d. November 30, 2002)

Peru

Peru

Peru

Peru

Peru

Peru

Peru

Peru

Peru

Peru

Identified Scarabaeidae and collected Polypodiaceae

Peru

(b. December 13, 1875 – d. April 13, 1945)

Peru

Peru

Peru

Peru

(b. December 13, 1873 – d. April 13, 1945)

Peru

Peru

Peru

Peru

Identified Polypodiaceae and collected Poaceae

Peru

Peru